TAKE-A-WAY: TO FIT AN OCEAN IN A CUP - VAN 24 SEPT. TOT 19 NOV. 2023

Opening tentoonstelling "TAKE-A-WAY: to fit an ocean in a cup"

Zondag 24.09.23

Van 14.30 uur tot 17.00 uur

Niffo Galerie/ Recycle Studio nodigt u uit om kennis te maken met het buurtinitiatief Take-A-Way uit de Tarwewijk. Een mooie gelegenheid van twee initiatieven uit twee naastliggende wijken om elkaar te ontmoeten en ervaringen en kennis uit te wisselen.

 

Sinds 2022 brengt Take-A-Way buren – in de breedste zin van het woord – bij elkaar om koffie te drinken, verhalen te vertellen en producten te ontwerpen. Het biedt een plek waar mensen en producten elkaar vinden.

 

Take-A-Way is voortdurend in beweging met drie centrale aspecten:

 

-       Door wekelijks informeel samen te komen en te creëren, ontstaat begrip, inzichten, connecties en vriendschappen. De inhoud van deze ervaringen wordt omgezet in beelden en verhalen die gedeeld kunnen worden. Het productief vertalen van ervaringen is essentieel voor de groep.

 -       Er wordt gezocht naar economische modellen waarmee we een andere distributie van middelen hebben. Sommigen leden van Take-A-Way hebben bijvoorbeeld geen toegang tot werk en inkomen. Door het principe ‘doe wat je kunt – neem wat je nodig hebt’ toe te passen onderzoekt de Take-A-Way groep hoe om te gaan met deze ongelijkheid.

-       Middelen en diensten worden vrijwillig uitgewisseld ten voordele van iedereen zodat een inclusieve, ondersteunende omgeving/gemeenschap ontstaat waarin mensen zich kunnen uitdrukken en hun talenten kunnen delen, zodat niemand er alleen voor staat.

Het grondbeginsel van Take-A-Way is dat iedereen kennis en ervaring heeft en dat iedereen fouten mag maken, altijd.

 

Leden van het buurtinitiatief exposeren zowel hun eigen werk als ook producten die ze gezamenlijk ontworpen hebben. Elke vrijdag en zaterdag zal Take-A-Way aanwezig zijn in Pretorialaan 4b om te ontmoeten, te maken en te delen.

 

Voor andere dagen of voor meer informatie kunt u telefonisch of via de mail een afspraak maken

 

Tel: 06-14247200

E-mail: info@niffo.nl