DE VERLATING - VAN 16 APRIL TOT 14 MEI 2023

Opening tentoonstelling DE VERLATING - VICENTE FITA BOTET

Zondag 16 APRIL 2023

Van 14.30 uur tot 17.00

DE VERLATING

 

Al maanden legt Vicente Fita Botet (Cuenca, Spanje, 1964) een archief aan met foto's van voorwerpen die hij bij toeval op straat vindt als hij door Spangen, Delfshaven of Rotterdam West loopt. Deze objecten zijn zeer gevarieerd (meubels, kleding, speelgoed, apparaten, enz.) en kunnen worden geclassificeerd op basis van hun vorm, functie of staat. Sommigen hebben een bepaalde humor, vele anderen zijn juist gehuld in melancholie. Sommigen wachten op een tweede leven door hergebruikt te worden door iemand, maar de meesten zijn gedoemd tot vernietiging. Elk object wil ons in ieder geval een verhaal vertellen en zou dienen als materiaal voor een sociologische studie.

Met dit werk wil Vicente geen kritiek leveren op de consumptiemaatschappij en de gevolgen daarvan. Het bevestigt eerder dat we leven omringd door afval. Het idee is dat de kunstenaar gelooft dat het ontdekte object een bepaalde esthetische kwaliteit heeft die is afgeleid van zijn uiterlijk, sociale of persoonlijke geschiedenis en het daarom tentoonstelt voor de waardering van anderen. De dadaïsten en surrealisten maakten in de vorige eeuw al het "objet trouvé" populair, dat met minimale aanpassingen als kunstwerk werd gepresenteerd. Fita Botet van zijn kant heeft besloten om uit een selectie foto's uit zijn archief een serie schilderijen te schilderen alsof het stillevens zijn, met oog voor detail en op een traditionele manier: olieverfschilderij. Op deze manier creëert het de illusie bij de kijker dat hij het echte object ziet.

THE ABANDONMENT

 

For months Vicente Fita Botet (Cuenca, Spain, 1964) has been making an archive with photos of objects that he finds by chance abandoned on the street when he walks through Spangen, Delfshaven or Rotterdam West. These objects are very varied (furniture, clothing, toys, appliances, etc.) and could be classified according to their shape, function, or state. Some have a certain humor, many others instead are wrapped in melancholy. Some await a second life by being reused by someone, but most are doomed to destruction. In any case, each object wants to tell us a story and would serve as material for a sociological study.

With this work, Vicente does not intend to criticize the consumer society and its consequences. He rather confirms that we live surrounded by waste. The idea is that the artist believes that the discovered object has a certain aesthetic quality derived from its appearance, social or personal history and therefore displays it for the appreciation of others. The Dadaists and Surrealists already popularized the "objet trouvé" in the last century, which with minimal modification was presented as a work of art. Fita Botet, for his part, has decided to paint a series of paintings based on a selection of photos from his archive as if they were still lifes, with a taste for detail and in a traditional way: oil painting. In this way, it creates the illusion in the viewer of seeing the real object.

 

Openingstijden

De expo is bijna elke zondag te bezichtigen van 13.00 tot 16.00

Voor andere dagen kunt u telefonisch of via de mail een afspraak maken

Tel: 06-14247200

E-mail: info@niffo.nl