PRIVACY STATEMENT

Niffo Galerie verwerft, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zeggen iets over wie je bent. Denk hierbij aan je naam, (email)adres en woonplaats. Als organisaties over deze gegevens beschikken, zijn zij volgens de wet verplicht daar zorgvuldig mee om te gaan.

VAN WIE VERWERKT NIFFO GALERIE PERSOONSGEGEVENS?

·      Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief of die interesse hebben getoond via face-to-face contact of ons online contactformulier.

·    Samenwerkingspartners. Medewerkers van organisaties waarmee of waarvoor wij een project uitvoeren.

·     Vrijwilligers. Zij dragen bij aan de content op de website van Niffo Galerie, door bijvoorbeeld bloggen, afgeven van een interview of schitteren in een video. 

WAAROM VERZAMELT MISS NIFFO GALERIE PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken persoonsgegevens vooral om bestellingen te verwerken en de organisatie van  projecten mogelijk te maken. Communicatie met klanten, samenwerkingspartners en  vrijwilligers is noodzakelijk om de bedrijfsvoering van Niffo Galerie optimaal te kunnen uitvoeren. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen, woonplaatsen,  telefoonnummers, WhatsApp nummers en Social Media profielen om contact te onderhouden over bestellingen, uitnodigingen voor workshops en updates omtrent lopende en nieuwe projecten.

We gebruiken  ook persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven aan degenen die zich daarvoor hebben aangemeld. Wil je hiervoor niet langer benaderd worden? Dan kun je dat aangegeven via een afmeldknop onderaan de mail.

WIE IS ER BINNEN NIFFO GALERIE VERANTWOORDELIJK VOOR?

Zoë Cochia

WIE KAN MIJN PERSOONSGEGEVENS INZIEN?

Zoë Cochia. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS UITGEWISSELD MET ANDERE ORGANISATIES?

Alleen als er een direct en praktisch belang bij is, worden persoonsgegevens uitgewisseld met een samenwerkingspartner binnen een project of evenement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de namen van deelnemers uitwisselen met een partner of bedrijf waar Niffo Galerie mee samenwerkt voor de organisatie van  workshop.

KAN IK CONTROLEREN WELKE INFORMATIE NIFFO GALERIE OVER MIJ BEWAART?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie Niffo Galerie  over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via info@niffo.nl of zcochia@yahoo.com

KAN IK INFORMATIE LATEN AANPASSEN?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@niffo.nl of zcochia@yahoo.com . Echter, voor deelname aan onze workshops en andere evenementen is de opgave van tenminste naam, mailadres, telefoonnummer wel noodzakelijk.

KAN IK ME UITSCHRIJVEN OF MIJN GEGEVENS LATEN VERWIJDEREN?

Ja, dat kan. Mensen die mails of nieuwsbrieven krijgen ten behoeve van  de promotie van producten, projecten en evenementen die gerelateerd zijn aan Niffo Galerie kunnen zich daarvoor altijd afmelden. Gelieve hiervoor een mail sturen naar info@niffo.nl of zcochia@yahoo.com

HEB IK NOG ANDERE RECHTEN?

Ja. Je hebt recht om ‘vergeten’ te worden door Niffo Galerie. Als je wilt dat jouw persoonsgegevens door ons worden verwijderd, kan je een mail sturen naar info@niffo.nl of zcochia@yahoo.com. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen, als je vindt dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is  met onze privacyverklaring. Klachten kan je ook mailen naar info@niffo.nl of zcochia@yahoo.com

Hoe lang blijven mijn persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens blijven bewaard zolang Niffo Galerie evenementen, workshops en andere projecten organiseert die voor jou interessant zijn om bij te wonen.

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID

Niffo Galerie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden op deze pagina.

DISCLAIMER

Niffo Galerie  heeft bij het opstellen van deze privacy-statement bronnen geraadpleegd die betrouwbaar worden geacht, om zo juiste, volledige en actuele informatie te geven. Desondanks kan Niffo Galerie niet garanderen dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

COOKIES

Niffo Galerie maakt gebruik van cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.